Les colònies escolars són encara, malgrat la seva llarga història i la gran riquesa dels seus continguts, un terreny poc explorat pel mòn acadèmic, de manera que les oportunitats d’estudi i recerca són molt nombroses i ofereixen espais d’innovació.

El Premi Colònies i Educació és una magnífica oportunitat per a aquells estudiants de disciplines lligades al món de l’educació, per obrir nous camins de recerca i investigació. Ens cal la perspectiva, el coneixement, l’experiència
vital i la voluntat de renovació dels futurs professionals de l’educació. És per això que les entitats que promouen la plataforma Colònies i Educació volen animar els estudiants a aproximar-se al món de les colònies amb esperit
crític, per aprofundir en les seves virtuts, però també per descobrir les possibilitats de creixement i millora.

Hem elaborat una llista de possibles temes de recerca acadèmica vinculats a les estades en colònies escolars per animar els estudiants del món de l’educació a fer els seus treballs de grau, de postgrau o màster sobre les
colònies i els seus valors i potencials. A qualsevol que hi estigui interessat, a més, li facilitarem contactes i dades sobre les organitzacions, professionals, instal·lacions i projectes existents en l’actualitat. Ens cal més i nou
coneixement per millorar la qualitat de les colònies escolars, i només l’aconseguirem si engresquem els joves estudiants a aproximar-s’hi.

Suggeriments sobre àmbits d’investigació i recerca

 • Les colònies escolars, perspectiva històrica de la seva evolució i contribució al sistema educatiu català.
 • Relació curricular de l’escola amb l’oferta pedagògica de l’estades escolars.
 • Anàlisi o comparativa de les diferents metodologies emprades tant a les colònies com a l’aula per a l’adquisició d’aprenentatges.
 • Adquisició de competències personals i emocionals en el marc de les colònies.
 • Impacte en les relacions interpersonals després de les colònies, entre alumnes i mestres i entre els mateixos alumnes.
 • Treball i aprofitament de les colònies abans i després de l’estada, l’escola.
 • Els treballs de síntesi en estades fora de l’escola.
 • La igualtat d’oportunitat en l’accessibilitat a les colònies escolars. Drets, dificultats, valoració de les famílies d’escoles que realitzen colònies i de les que no en fan. Estudi de la possibilitat que es conerteixi en un element de segregació.
 • El possible impacte de la jornada intensiva en sortides i colònies escolars.
 • Descripció i anàlisi dels perfils professionals de l’àmbit educatiu que intervenen en les colònies escolars
 • Anàlisi dels continguts de la formació del professorat que es vinculen o es poden vincular a les estades en cases de colònies
 • Transformació digital i incorporació d’eines tecnològiques en les colònies escolars
 • Innovació en els programes educatius de les colònies escolars
 • El treball en les estades de colònies amb infants i joves amb necessitats educatives especials
 • Adequació i accessibilitat de les colònies per a col·lectius amb altres capacitats
 • El treball de la creativitat i la iniciació en disciplines artístiques en el context de les colònies
 • Anàlisi dels equips professionals (formació, competències, organització, mètode) de les empreses i entitats que gestionen estades en cases de colònies
 • Alimentació i hàbits saludables com a part dels aprenentatges en les colònies escolars

Hi ha una gran diversitat de colònies escolars, i no s’ha intentat mai un estudi o recerca sobre possibles tipologies i característiques. Suggerim quatre perspectives possibles per iniciar una recerca en aquest àmbit:

1. Sobre l’anàlisi de quin plantejament persegueix l’escola per organitzar l’estada: més curricular, més relacional, més lúdica,…

2. Sobre la participació del professorat en el desenvolupament del programa d’activitats: organització pròpia, participació activa a les activitats proposades per la instal·lació, acompanyament a les
activitats,…

3. Sobre l’àmplia diversitat de propostes i temàtiques d’especialització que composen actualment l’oferta de les cases  de colònies

4. Sobre la potencialitat de conèixer el territori, les seves gents, el patrimoni cultural, natural i paisatgístic del país a partir de les colònies i sortides escolars durant tota l’etapa escolar.

colonies i educacio