IMAGEN 3 NOTICIA

Conscients que els àpats escolars esdevenen un moment idoni per a educar els infants, no només en hàbits alimentaris saludables sinó en molt més, EcoAtaula porta endavant en les escoles on treballa un projecte que té com a compromís vertebrador el foment del consum de l’alimentació ecològica i de km 0, nodrint-se de l’agricultura i ramaderia de proximi­tat certificada amb el segell CCPPAE (Consell català de la producció agrària ecològica), apostant clarament per la conscienciació de l’ecologia i la soste­nibilitat dels seus usuaris.

Una tasca educativa que necessita de la col·laboració de famílies, monitors, cuiners i escoles, ben coordinats, i juntament amb els nutricionistes d’EcoAtaula, fan possible que els menjadors escolars ecològics esdevin­guin una opció alimentària saludable, variada i equilibrada, ambientalment sostenible, socialment responsable, i amb una inversió clara en generar con­sumidors sans i conscients de garantir la sostenibilitat de recursos.

Ampliació de l’oferta ecològica

EcoAtaula ofereix diferents graus d’implantació de menjar ecològic, adequant-lo a les necessitats i de­mandes de cada centre. El ventall de productes ecològics que l’empresa posa a l’abast de les escoles desta­quen les llegums, la pasta, l’arròs, les verdures, les fruites i el pollastre. Com a novetat aquest curs escolar totes les escoles que gestiona EcoAtaula tindran a partir del mes de març els següents productes ecològics: bledes, carbassa, col i coliflor, enciam i patata. EcoAtaula també fa especial èmfasi en la fruita ecològica, segons temporada, i en el peix de proximitat provinent de la llotja de Vilanova i la Geltrú.