lacuina

EcoAtaula està present en aquelles escoles que disposen de cuines in situ al propi centre. EcoAtaula gestiona tot el procés del disseny dels menús, selecció de proveïdors de confiança , compra de matèria primera, elaboració dels menús, … El menjar és fet i cuinat a les pròpies instal.lacions de cuina.
EcoAtaula posa a disposició de cada cuina, un/a Responsable alimentari que vetllarà pel bon funcionament del servei, i un equip de cuina in situ a la pròpia cuina escolar.

SEGURETAT

Des d’EcoAtaula apostem per la seguretat alimentària. Els infants són població de risc i per tant cal ser exhaustivament cautelós amb totes les mesures que es realitzen per tal de garantir al màxim la seguretat alimentària a la cuina de l’escola.

EcoAtaula disposa d’una important infraestructura que li permet portar a terme tots els controls de qualitat i les anàlisis bacteriològiques, així com de perills i punts de control crítics (APPCC).

Per tal d’adaptar-se a la normativa vigent , EcoAtaula està inscrita en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).

LA FORMACIÓ

A totes les empreses del sector, se’ls exigeix una formació obligatòria en matèria d’alimentació i prevenció en la manipulació. Nosaltres apart de donar aquesta formació, impartim formació in situ als nostres equips i al nou personal subrogat quan gestionem una nova escola.
En aquestes formacions es treballa:

  1. Com recepcionar aliments ecològics
  2. Com netejar-los i manipular-los
  3. Com es manipulen els productes ecològics, ja que la seva elaboració és diferent.

Darrera d’aquestes formacions hi ha dietistes, supervisores alimentàries, en definitiva professionals amb il·lusió d’ensenyar diferents continguts i cobrir les necessitats específiques de cada cuina.