ecoactivitats

ACTIVITATS TEMPS LLEURE

Us presentem un llistat d’activitats que es treballen de manera global, a tots els cicles i de manera transversal, és a dir, amb la màxima implicació de molts elements que intervenen en la formació.

La possibilitat d’enriquir les ofertes pel temps lliure dels infants després de dinar, és una gestió a definir en cada centre escolar, en funció de l’espai i infraestructura, de la composició del grup i de la voluntat general que aquestes es realitzin.

Malgrat això creiem necessari presentar un ampli ventall de possibilitats que  podria dividir-se en tres blocs diferents: els tallers, les activitats d’expressió corporal i els jocs i esports.

Espai de tallers:

L’espai de tallers tindrà els següents objectius:

 • Fer creacions plàstiques originals, de manera individual i col·lectiva.
 • Potenciar la lliure creació a partir d’elements donats.
 • Treballar el respecte a les creacions dels altres.
 • Experimentar i explorar en diferents tècniques expressives.
 • Desenvolupar el sentit crític davant l’art.
 • Activitats com: maquillatge, cuina freda, ambientació menjador, festes tradicionals…

Espai d’expressió corporal:

L’espai d’expressió corporal té els següents objectius:

 • Potenciar la dansa com a element comunicador.
 • Treballar la desinhibició corporal.
 • Dansar de manera individual i col·lectiva.
 • Ampliar el repertori de cançons i danses.
 • Activitats com les coreografies, el teatre o els balls hi tenen  cabuda en aquest espai.

Jocs i esports

Considerant els jocs com una eina educativa fonamental per a l’educació de l’Infant, i el pati com un dels espais més idonis on l’alumne es desenvolupa relacionant-se amb el seu entorn i els seus companys, serà feina del monitor/a mantenir una actitud activa proposant i motivant en tot moment als infants a que s’engresquin a conèixer altres jocs per ampliar el bagatge lúdic i com a alternativa als més coneguts. En aquest sentit, volem potenciar tant els jocs d’exterior com d’interior amb una especial preferència per tots aquells que són cooperatius i no competitius. Activitats com: bàsquet, voleibol, multi esport, relleus, gimcanes…

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

 Setmana gastronòmica

Amb l’arribada de la primavera, des d’EcoAtaula organitzem la Setmana gastronòmica, on des del departament pedagògic coordinat amb el departament alimentari de l’empresa es prepara tot un material educatiu per treballar al menjador durant una setmana, i que conclou amb un àpat especial, vinculat amb les activitats realitzades durant tota la setmana.

Els objectius d’aquestes jornades són els següents:

 • Motivar de manera especial l’estona del migdia.
 • Conèixer altres cultures i apropar-nos-hi a través de la seva cuina.
 • Assaborir gusts nous i diferents o poc habituals.
 • Veure maneres diferents de cuinar el mateix menjar.
 • Relacionar-ho amb conceptes que permanentment intentem acomplir, com per exemple el reciclatge, foment de la dieta mediterrània, el producte de proximitat…

Tot plegat s’estructura mitjançant un fil conductor que permetrà donar sentit a la setmana, ja sigui amb la descoberta d’un país i la seva cultura, o bé d’una zona de Catalunya, o fins i tot, fent un salt en el temps i traslladar-nos a èpoques passades, com per exemple a l’edat  mitjana.

En aquesta setmana es combinen tot un seguit d’elements:

– El menjar: que es concreta amb l’àpat final de la setmana, i és la culminació de totes les activitats.

– La música: es cantaran cançons relacionades amb la temàtica escollida, ja siguin d’un país concret, o bé d’una època determinada…

– La literatura: s’explicaran contes que posin de manifest els trets culturals més rellevants del país o les característiques més significatives dels aliments.

– Jocs: es faran jocs tradicionals relacionats amb la temàtica escollida.

 Jornada d’Animació Infantil

Des de l’empresa EcoAtaula s’ofereix la possibilitat de realitzar una actuació d’animació infantil, relacionada amb l’espai de menjador. La jornada d’animació se sol oferir al tercer trimestre, i consta d’un espectacle conduït per un animador infantil professional.

Mitjançant una animada i divertida actuació, els usuaris del servei en gaudiran, i a més, reforçaran els valors que els equips d’educadors i educadores potencien durant tot el curs escolar dins de l’espai de menjador. Així doncs, es tracta d’una oferta lúdica, però a la vegada amb un contingut educatiu i pedagògic.

 Els nostres baguls

A Ecoataula disposem de tres modalitats de baguls (jocs d’enginy, disfresses i jocs de malabars) que van d’escola en escola, i que els nostres educadors i educadores tenen com a suport d’algunes de les activitats que es proposin.

 • Bagul de jocs d’enginy: amb tot allò que és necessari per poder fer treballar la ment, i afavorir el treball d’agilitat mental, tot fent pràctiques lúdiques. Tangram, jocs de taula,…. diferents reptes de menor a major nivell de dificultat faran que passem unes entretingudes estones durant el temps del migdia. El bagul ve acompanyat d’unes fitxes que ajuden als educadors/es a posar-lo en marxa.
 • Bagul de malabars: la iniciació als equilibris més senzills, tenint com a base la iniciació als malabars. El complert treball motor que comporten els malabars, lateralitat, coordinacions, control postural, i l’excel·lent treball de concentració i auto ajuda que impliquen, milloren l’autoestima com poques activitats ho permeten.
 • Bagul d’expressió: el bagul conté material d’expressió artística per tal de practicar les habilitats d’actuació, disfressant-nos, maquillant-nos…, fomentant així el treball en equip, el joc col·lectiu i cooperatiu en els infants, etc. El bagul compta amb un seguit de material educatiu i lúdic adient per practicar el teatre i tot un recull de material com diferents tipus de teles, màscares, maquillatge, etc., per tal de fer volar la imaginació.

Proposta d’altres activitats

L’hort escolar

Una de les activitats que des d’EcoAtaula proposem per fer l’acompanyament envers el projecte dels menjadors ecològics és la creació d’un hort a l’escola i que ens servirà com a eina fonamental per apropar l’origen dels aliments als nostres infants, d’aquesta manera es poden anar resolent els dubtes que els hi puguin sorgir i els fem partícips i protagonistes del canvi que s’origina en cada tipus d’aliment.

La creació d’un hort s’ha de fer amb la col·laboració de l’escola, ja que ha de formar part de l’entorn dels infants i és una eina que ens ofereix la possibilitat d’introduir aquest espai a qualsevol àrea curricular, essent adequat fomentar el seu ús a qualsevol assignatura.

Alguns dels principals objectius que es poden assolir amb aquesta activitat són:

Objectius generals:

– Promoure l’educació ambiental

– Conèixer les tasques agrícoles i les tècniques de cultiu

– Sensibilitzar envers el medi ambient i la natura.

– Gaudir del treball a l’hort d’una forma lúdica.

– Valorar la importància de tenir cura de plantes i animals

– Facilitar l’adquisició d’hàbits i actituds saludables i sostenibles

Objectius específics:

– Realitzar treballs per a conèixer el funcionament de l’hort i les necessitats de cadascuna de les diferents espècies.

– Classificar les diferents plantes i dedicar cada estació de l’any al cultiu de les mateixes.

– Conèixer i fer servir les eines per treballar l’hort.

– Potenciar i valorar la importància d’una alimentació sana, consumint als menjadors escolars hortalisses i fruites, algunes d’elles, plantades al nostre hort.

– Conèixer la dieta mediterrània.

 • Recollida oli domèstic:

També des del menjador volem posar el nostre granet de sorra per a reduir la contaminació, i, ajudem a la recollida de l’oli usat per al seu reciclatge. D’acord i amb coordinació amb el centre i a través d’una empresa externa podem gestionar  la recollida de l’oli domèstic.

GRAELLA D’ACTIVITATS

Un cop exposades algunes de les possibilitats que poden omplir l’estona del migdia, presentem a continuació, un exemple de proposta d’activitats. Som plenament conscients, però, que cada escola té les seves característiques, infraestructura i marc educatiu. És per això que abans de realitzar la proposta definitiva passem per un període d’observació del centre, dels seus espais i de la seva realitat social.

Exemple de proposta d’activitats setmanals: