Certificacions

EcoAtaula intenta que el màxim dels seus productes siguin ecològics, i informa a cada Direcció i/o AMPA de quins productes ho son a la seva escola, amb total transparència.

Tots els productes ecològics que utiliza EcoAtaula estan certificats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que és l’autoritat de control de Catalunya, i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics del nostre país.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.


logo acellec


EcoAtaula pertany a la ACELLEC, Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura.

L’objectiu principal de ACELLEC és que els empresaris del sector del temps lliure dels alumnes tinguin una eina de coordinació i suport que sigui interlocutora i element de referència de cara a agents socials: administració, famílies, sindicats,professionals educatius i mitjans de comunicació.


EcoAtaula col·labora amb:

nutrición sin fronteras

La missió de l’ONG de Nutrición Sin Fronteras és contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional al món, des de la perspectiva de la cooperació, formació i la capacitació, promovent l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles.

bcncomparteix el menjar

Nutrició sense fronteres duu a terme un projecte d’aprofitament de recursos alimentaris i treball en xarxa que contribueix a reduir la pobresa a la ciutat de Barcelona. Anomenat “BCN comparteix el menjar”, en el qual EcoAtaula participa.


reagra

L’Objectiu social de Reagra és l’aprofitament d’olis i grasses animals i vegetals, per al seu reciclatge, la seva industrialització, elaboració, manipulació, i comercialització. Explotació de plantes de producció de bio diesel, etc. EcoAtaula recicla el seu oli amb aquesta empresa per no perjudicar al medi ambient.

alternativa comercio justo

Alternativa 3 es dedica a l’elaboració pròpia de productes ecològics de comerç just, amb l’objectiu d’oferir una alternativa sostenible, responsable i de qualitat als productes de consum habitual, especialment al cafè, cacau i sucre que són els productes que consumeix EcoAtaula.

Alternativa 3 està vinculada a:

comercio-justo

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) és la plataforma espanyola que agrupa a 31 organitzacions vinculades al Comerç Just.

El Comerç Just és un sistema comercial solidari i alternatiu al convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa.

Es basa en:

  • Condicions laborals i salaris adequats per als productors del Sud, que els permetin viure amb dignitat.
  • No explotació laboral infantil
  • Igualtat entre homes i dones: Tots dos reben un tracte i una retribució econòmica equitativa.
  • Respecte al medi ambient: Els articles es fabriquen a través de pràctiques respectuoses amb l’entorn en el qual es produeixen.