ecoataula-home-nen-poma

LA PROPOSTA INNOVADORA DE MENJADORS ESCOLARS

EcoAtaula és una empresa que des de l’any 1991 ofereix serveis als menjadors d’escoles, parvularis i instituts d’arreu de Catalunya. Ataula està especialitzada tant en temes d’alimentació escolar com en l’educació en el lleure.

EcoAtaula és una empresa amb gran experiència i una clara voluntat d’adaptació a cada centre. Realitza els seus serveis a més de 5.000 infants i a una trentena d’escoles, parvularis i instituts d’arreu de Catalunya.

ECOATAULA: COMPROMÍS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

EcoAtaula és una empresa amb un marcat compromís social i mediambiental. Aquest compromís s’emmarca en una sèrie de polítiques i accions concretes (plans d’ igualtat, criteris mediambientals i de reciclatge, reflecteix alimentació sostenible, comerç just, productes ecològics etc.).

ECOATAULA: PROXIMITAT I CONFIANÇA

EcoAtaula fa un seguiment constant i personalitzat de cada centre i de cada alumne/a i es reflecteix de múltiples formes:

  1. Una avaluació puntual de la conducta alimentària i del comportament de cada nen/a.
  2. Una comunicació fluïda amb el centre escolar.
  3. Una total obertura als seus suggeriments, les seves crítiques i les seves aportacions.

Últimes notícies